Mají zástupci státu ve funkcích v řídících a kontrolních orgánech státem vlastněných společností pobírat odměny?

Členství ve správních orgánech státem vlastněných společností se v zásadě neliší od členství ve správních orgánech v jakékoli soukromé společnosti. Každý člen, který přijme funkci ve správním orgánu, zde jedná VŽDY v zájmu společnosti nehledě na to, kdo jej do...